مجله علمی پژوهش در علوم رایانه - آرشیو مقالات - پاییز 1395
مقاله مروري در مورد بهینه سازی سرخوشه ها و کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم زیرآبی صوتی
حسين كرمي بليل
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (602 KB)
ابر و اتلاف زمان‌ در آن
داود نوروزی، رسول روستایی
10-16
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (680 KB)
ارائه روشی برای کشف وکنترل جرم بااستفاده از هوش مصنوعی
صالح ساکی، مهدی محمدزاده
17-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (545 KB)
ارائه یک روش مبتنی بر تئوری فازی برای خوشه بندی داده های نامتعادل
رضا گلی پور، حمید متقی گلشن
26-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (619 KB)
پردازش ابری، نگرانی ها و تهدیدات امنیتی و گذری بر راه حل های موجود در جهت رفع آن ها
زهرا شاه قلیان، مهدی خلیلی
34-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (529 KB)
ارائه رویکردی برای مدیریت دسترسی به فرایندها در برنامه های کاربردی بر اساس مدل AAA
محمود جزایری، افشین رضاخانی، لیلا ریخته چی
42-53
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (684 KB)
سیستم توصیه‌ گر آگاه از متن مبتنی بر گراف
سعیده سادات مومنی، علی رجائی
54-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (804 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم رایانه دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2783
هیئت تحریریه
  1. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  2. دکتر علی امیری
  3. دکتر سیدرضا نبوی