مجله علمی پژوهش در علوم رایانه - آرشیو مقالات - پاییز 1395
مقاله مروري در مورد بهینه سازی سرخوشه ها و کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم زیرآبی صوتی
حسين كرمي بليل
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (602 KB)
ابر و اتلاف زمان‌ در آن
داود نوروزی، رسول روستایی
10-16
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (680 KB)
ارائه روشی برای کشف وکنترل جرم بااستفاده از هوش مصنوعی
صالح ساکی، مهدی محمدزاده
17-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (545 KB)
ارائه یک روش مبتنی بر تئوری فازی برای خوشه بندی داده های نامتعادل
رضا گلی پور، حمید متقی گلشن
26-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (619 KB)
پردازش ابری، نگرانی ها و تهدیدات امنیتی و گذری بر راه حل های موجود در جهت رفع آن ها
زهرا شاه قلیان، مهدی خلیلی
34-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (529 KB)
ارائه رویکردی برای مدیریت دسترسی به فرایندها در برنامه های کاربردی بر اساس مدل AAA
محمود جزایری، افشین رضاخانی، لیلا ریخته چی
42-53
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (684 KB)
سیستم توصیه‌ گر آگاه از متن مبتنی بر گراف
سعیده سادات مومنی، علی رجائی
54-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (804 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم رایانه دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2588-2783
هیئت تحریریه
 1. دکتر صغری سلمانی
 2. دکتر مسعود داوری نژاد
 3. دکتر اسماعیل شفیعی
 4. دکتر احمد نظامی
 5. دکتر حسین عندلیب
 6. دکتر رحمت خوارزمی
 7. دکتر حشمت روشندل
 8. دکتر ناهیده حیدرزاده
 9. دکتر سکینه سجودی
 10. دکتر مرتضی ولی پور
 11. دکتر زینب سنچولی
 12. دکتر محمد ایدی
 13. دکتر محمد رضا ایروانی
 14. دکتر رحمت الله خوارزمی
 15. دکتر حسین عزیزی نژاد
 16. دکتر احسان پهلوانی فرد
 17. دکتر محمدرضا فرشاد
 18. دکتر جواد جهان
 19. دکتر سید محمدرضا موسوی فرد
 20. دکتر محسن سلیمی امان آباد
 21. دکتر فاطمه تقی زاده
 22. دکتر حسین نامدار