مجله علمی پژوهش در علوم رایانه - آرشیو مقالات - زمستان 1395 - جلد اول
بررسی امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک
آرمان رستمی
1-5
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (357 KB)
تاثیر اینترنت بر هویت های فردی و اجتماعی
آرمان رستمی ، محمد محمودیان
6-13
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (392 KB)
بررسی رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی و اشتغال
آرمان رستمی، مجتبی رضوانی
14-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (469 KB)
نقش فناوری اطلاعات در سازمانها بر اقتصاد مقاومتی
آرمان رستمی ، محمد محمودیان
24-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (403 KB)
ارزیابی گروه ها و شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم تاپسیس
پریسا کایدانی، سیدمرتضی موسوی، جواد اکبری
32-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (743 KB)
ارائه روشی برای بالابردن اثربخشی در سازمان های تولیدی توسط هوش مصنوعی
صالح ساکی، سعیدخدادادی سالاروند، مهدی محمدزاده
42-50
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (602 KB)
ارائه روشی برای بالابردن اثربخشی در ادارات توسط هوش مصنوعی
صالح ساکی، حسین سالاروند، علی احمدوند
51-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (511 KB)
ارائه مدلی جهت ارتباط بین فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان
عصمت زین‌الدینی، محمد داور پناه جزی، سمیه علوی
61-68
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (583 KB)
تاثیر بکارگیری سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرودگاه های استان سیستان و بلوچستان
علیرضا کیخایی، جوادشکوهی، مهتاب اقدامی، مهدیه ناصری
69-80
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (442 KB)
تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی برمبنای تکنیک دیمتل فازی
فاطمه ترابی کنجین، بهروز مینایی بیدگلی، مهدی اسماعیلی
81-91
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (690 KB)
انواع پرس وجو در پایگاه داده سیار
محمد کاظمی، هادی غلامپور
92-98
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (498 KB)
بررسی میزان موفقیت سازمان درپیاده سازی مدیریت استراتژیک (موردمطالعاتی صنایع غذایی گهر دورود)
محمدیاری زاده، علی بهلولی، احمدقائدرحمتی
99-106
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (681 KB)
بررسی کیفیت ارائه خدمات ارتباط بامشتری در سازمان (مورد مطالعاتی بانک کشاورزی شهرستان دورود)
محمدیاری زاده، علی بهلولی، محمدگودرزی، مهدی محمدزاده
107-114
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (561 KB)
بررسی رابطه مدیریت دانش واثربخشی سازمانی (مورد مطالعاتی دبستان علوی شهرستان ازنا)
محمدیاری زاده، مجیداسکندری، محمدخانلری، خدیجه یاری زاده
115-122
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (695 KB)
مروری بر روش‌های تخصیص منابع در رایانش ابری
هادی مویی امام قیسی، محمد داورپناه جزی
123-133
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (808 KB)
تخصیص طیف درشبکه‌های رادیو‌شناختی با استفاده از آتوماتای یادگیر
احسان کریم زاده ، پریسا رحمانی
134-145
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (888 KB)
بخش بندی تصاویر MRI مغز با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی KPFCM بهبود یافته
افشین شعیبی، جلیل شیرازی
146-155
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (770 KB)
اصول، مبانی و امنیت پایگاه داده های ابری
جواد رفیعی، جعفر پرتابیان
156-165
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (713 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم رایانه دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2783
هیئت تحریریه
  1. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  2. دکتر علی امیری
  3. دکتر سیدرضا نبوی