مجله علمی پژوهش در علوم رایانه - آرشیو مقالات - زمستان 1395 - جلد اول
بررسی امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک
آرمان رستمی
1-5
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (357 KB)
تاثیر اینترنت بر هویت های فردی و اجتماعی
آرمان رستمی ، محمد محمودیان
6-13
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (392 KB)
بررسی رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی و اشتغال
آرمان رستمی، مجتبی رضوانی
14-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (469 KB)
نقش فناوری اطلاعات در سازمانها بر اقتصاد مقاومتی
آرمان رستمی ، محمد محمودیان
24-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (403 KB)
ارزیابی گروه ها و شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم تاپسیس
پریسا کایدانی، سیدمرتضی موسوی، جواد اکبری
32-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (743 KB)
ارائه روشی برای بالابردن اثربخشی در سازمان های تولیدی توسط هوش مصنوعی
صالح ساکی، سعیدخدادادی سالاروند، مهدی محمدزاده
42-50
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (602 KB)
ارائه روشی برای بالابردن اثربخشی در ادارات توسط هوش مصنوعی
صالح ساکی، حسین سالاروند، علی احمدوند
51-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (511 KB)
ارائه مدلی جهت ارتباط بین فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان
عصمت زین‌الدینی، محمد داور پناه جزی، سمیه علوی
61-68
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (583 KB)
تاثیر بکارگیری سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرودگاه های استان سیستان و بلوچستان
علیرضا کیخایی، جوادشکوهی، مهتاب اقدامی، مهدیه ناصری
69-80
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (442 KB)
تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی برمبنای تکنیک دیمتل فازی
فاطمه ترابی کنجین، بهروز مینایی بیدگلی، مهدی اسماعیلی
81-91
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (690 KB)
انواع پرس وجو در پایگاه داده سیار
محمد کاظمی، هادی غلامپور
92-98
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (498 KB)
بررسی میزان موفقیت سازمان درپیاده سازی مدیریت استراتژیک (موردمطالعاتی صنایع غذایی گهر دورود)
محمدیاری زاده، علی بهلولی، احمدقائدرحمتی
99-106
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (681 KB)
بررسی کیفیت ارائه خدمات ارتباط بامشتری در سازمان (مورد مطالعاتی بانک کشاورزی شهرستان دورود)
محمدیاری زاده، علی بهلولی، محمدگودرزی، مهدی محمدزاده
107-114
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (561 KB)
بررسی رابطه مدیریت دانش واثربخشی سازمانی (مورد مطالعاتی دبستان علوی شهرستان ازنا)
محمدیاری زاده، مجیداسکندری، محمدخانلری، خدیجه یاری زاده
115-122
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (695 KB)
مروری بر روش‌های تخصیص منابع در رایانش ابری
هادی مویی امام قیسی، محمد داورپناه جزی
123-133
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (808 KB)
تخصیص طیف درشبکه‌های رادیو‌شناختی با استفاده از آتوماتای یادگیر
احسان کریم زاده ، پریسا رحمانی
134-145
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (888 KB)
بخش بندی تصاویر MRI مغز با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی KPFCM بهبود یافته
افشین شعیبی، جلیل شیرازی
146-155
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (770 KB)
اصول، مبانی و امنیت پایگاه داده های ابری
جواد رفیعی، جعفر پرتابیان
156-165
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (713 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم رایانه دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2588-2783
هیئت تحریریه
 1. دکتر صغری سلمانی
 2. دکتر مسعود داوری نژاد
 3. دکتر اسماعیل شفیعی
 4. دکتر احمد نظامی
 5. دکتر حسین عندلیب
 6. دکتر رحمت خوارزمی
 7. دکتر حشمت روشندل
 8. دکتر ناهیده حیدرزاده
 9. دکتر سکینه سجودی
 10. دکتر مرتضی ولی پور
 11. دکتر زینب سنچولی
 12. دکتر محمد ایدی
 13. دکتر محمد رضا ایروانی
 14. دکتر رحمت الله خوارزمی
 15. دکتر حسین عزیزی نژاد
 16. دکتر احسان پهلوانی فرد
 17. دکتر محمدرضا فرشاد
 18. دکتر جواد جهان
 19. دکتر سید محمدرضا موسوی فرد
 20. دکتر محسن سلیمی امان آباد
 21. دکتر فاطمه تقی زاده
 22. دکتر حسین نامدار