مجله علمی پژوهش در علوم رایانه - آرشیو مقالات - زمستان 1395 - جلد دوم
فناوری‌ها، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده کلان داده‌ها
مرضیه فلاح، احمد فراهی
1 - 7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (628 KB)
تأثیر هوش تجاری در مدیریت سازمان‌ها
مرضیه فلاح، مهدی خلیلی
8 -15
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (632 KB)
بررسی قابلیت های فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی
بهمن خسروی پور، پریسا پاک
16-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (836 KB)
بهبود ضریب همبستگی پیرسون به منظور محاسبه شباهت میان کاربران، مبتنی بر رده بندی در سیستم های توصیه گر
زکیه نیکدل، رضا قائمی
26-36
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (604 KB)
رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی و توسعه مدیریت دانش در سازمان آب منطقه ای مازندران
بنت الهدی قاسمیان سوربنی
37-49
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (774 KB)
الگوریتم‌ بهینه‌ سازی کد برنامه‌ ها جهت کاهش توان مصرفی با ترکیب الگوریتم های ژنتیک و K-means
سجاد بحرکاظمی ، اسدالله شاه بهرامی
50-57
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (643 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم رایانه دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2783
هیئت تحریریه
  1. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  2. دکتر علی امیری
  3. دکتر سیدرضا نبوی