مجله علمی پژوهش در علوم رایانه - آرشیو مقالات - زمستان 1395 - جلد دوم
فناوری‌ها، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده کلان داده‌ها
مرضیه فلاح، احمد فراهی
1 - 7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (628 KB)
تأثیر هوش تجاری در مدیریت سازمان‌ها
مرضیه فلاح، مهدی خلیلی
8 -15
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (632 KB)
بررسی قابلیت های فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی
بهمن خسروی پور، پریسا پاک
16-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (836 KB)
بهبود ضریب همبستگی پیرسون به منظور محاسبه شباهت میان کاربران، مبتنی بر رده بندی در سیستم های توصیه گر
زکیه نیکدل، رضا قائمی
26-36
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (604 KB)
رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی و توسعه مدیریت دانش در سازمان آب منطقه ای مازندران
بنت الهدی قاسمیان سوربنی
37-49
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (774 KB)
الگوریتم‌ بهینه‌ سازی کد برنامه‌ ها جهت کاهش توان مصرفی با ترکیب الگوریتم های ژنتیک و K-means
سجاد بحرکاظمی ، اسدالله شاه بهرامی
50-57
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (643 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم رایانه دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2588-2783
هیئت تحریریه
 1. دکتر صغری سلمانی
 2. دکتر مسعود داوری نژاد
 3. دکتر اسماعیل شفیعی
 4. دکتر احمد نظامی
 5. دکتر حسین عندلیب
 6. دکتر رحمت خوارزمی
 7. دکتر حشمت روشندل
 8. دکتر ناهیده حیدرزاده
 9. دکتر سکینه سجودی
 10. دکتر مرتضی ولی پور
 11. دکتر زینب سنچولی
 12. دکتر محمد ایدی
 13. دکتر محمد رضا ایروانی
 14. دکتر رحمت الله خوارزمی
 15. دکتر حسین عزیزی نژاد
 16. دکتر احسان پهلوانی فرد
 17. دکتر محمدرضا فرشاد
 18. دکتر جواد جهان
 19. دکتر سید محمدرضا موسوی فرد
 20. دکتر محسن سلیمی امان آباد
 21. دکتر فاطمه تقی زاده
 22. دکتر حسین نامدار