مجله علمی پژوهش در علوم رایانه - آرشیو مقالات - تابستان 1397
حذف نویز دما با روش موجک و پیش بینی دما با SVM و عکس روش موجک
زهرا پزشکی، هادی گرایلو، سید علی سلیمانی ایوری
1-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1403 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم رایانه دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2783
هیئت تحریریه
  1. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  2. دکتر علی امیری
  3. دکتر سیدرضا نبوی