مجله علمی پژوهش در علوم رایانه - آرشیو مقالات - پاییز 1397
دسترسی امن در اینترنت اشیاء به وسیله احراز هویت چند عاملی کاربر و مبتنی بر بیومتریک سبک
محمدرضا فدوی امیری، محمدرضا خوانساری، مهدی رضاتبار
1-15
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (852 KB)
طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت انرژی هوشمند مبتنی بر ZigBee
مرتضی زلف پورآرخلو، افسون سروقد، پویا روزبه جوان
16-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (814 KB)
بهبود کیفیت آزمون در نرم‌افزارهای حساس به ایمنی با استفاده از آزمون جهش
احسان خراطی
26-45
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (941 KB)
مطالعه ای بر تغییرات مهندسی نرم افزار در محیط پردازش ابری
مهدی نژادفرحانی، هما مهدی پور، نازنین نجفی
46-53
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (485 KB)
متدلوژی برای شناسایی سطح بلوغ امنیت سایبری در شبکه های هوشمند
افسون سروقد، عرفانه نوروزی، پویا روزبه جوان
54-65
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (604 KB)
اولویت‌بندی مکانیزم های داده‌کاوی در بانکداری الکترونیک با استفاده از روش تاپسیس فازی
محمد عرفان میرزایی، محمد خلیلی
66-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (933 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم رایانه دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2783
هیئت تحریریه
  1. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  2. دکتر علی امیری
  3. دکتر سیدرضا نبوی