مجله علمی پژوهش در علوم رایانه - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1398
NWS_RS: شخصی‌سازی پیشنهادات براساس اطلاعات کاربران و معیار شباهت وزن‌دار جدید
مصطفی خلجی
1-14
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (742 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم رایانه دکتر مهدی اسماعیلی سرکار خانم فتاحی 2588-2783
هیئت تحریریه
  1. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  2. دکتر علی امیری
  3. دکتر سیدرضا نبوی