مجله علمی پژوهش در علوم رایانه - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1398
تولید آرایه پوشش بهینه با ترکیب الگوریتم های توده ذرات و تبرید شبیه¬سازی شده
سجاد اسفندیاری، وحید رافع، محمود فرخیان
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (662 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم رایانه دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2783
هیئت تحریریه
  1. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  2. دکتر علی امیری
  3. دکتر سیدرضا نبوی