مجله علمی پژوهش در علوم رایانه - آرشیو مقالات - تابستان 1395
امنیت در محاسبات ابری سیار
محمد بخشنده باورساد
1-6
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (646 KB)
استخراج اطلاعات از فروشگاه های الکترونیک فارسی
وحیدمتقی
7-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (804 KB)
بارز سازی زون‌های دگرسانی هیدروترمال با استفاده از روش‌های نسبت باندی و کمترین مربعات رگرسیون شده در برگه 1:100000 زمین‌شناسی بافت
امیرمحمد ابهری، حسین حسنی
20-28
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (911 KB)
بازشناسی ارقام دستنویس فاریس با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
سلمان کریم زاده بجستانی، علیرضا محمدی عنبران
29-36
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1048 KB)
انتخاب سنسور در شبکه های سنسور بی سیم با هدف کاهش مصرف انرژی
قاسم فرجام نیا،یوسف قاسموا، جوانشیر کاظموا، رحمت علی نژاد
37-47
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (788 KB)
به کار گیری ایده های CS در WSN ها
قاسم فرجام نیا،یوسف قاسموا، جوانشیر کاظموا، رحمت علی نژاد
48-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (969 KB)
کنترل دسترسی بر پایه ی AAA
محمود جزایری، افشین رضاخانی، لیلا ریخته چی
60-68
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (603 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم رایانه دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2588-2783
هیئت تحریریه
 1. دکتر صغری سلمانی
 2. دکتر مسعود داوری نژاد
 3. دکتر اسماعیل شفیعی
 4. دکتر احمد نظامی
 5. دکتر حسین عندلیب
 6. دکتر رحمت خوارزمی
 7. دکتر حشمت روشندل
 8. دکتر ناهیده حیدرزاده
 9. دکتر سکینه سجودی
 10. دکتر مرتضی ولی پور
 11. دکتر زینب سنچولی
 12. دکتر محمد ایدی
 13. دکتر محمد رضا ایروانی
 14. دکتر رحمت الله خوارزمی
 15. دکتر حسین عزیزی نژاد
 16. دکتر احسان پهلوانی فرد
 17. دکتر محمدرضا فرشاد
 18. دکتر جواد جهان
 19. دکتر سید محمدرضا موسوی فرد
 20. دکتر محسن سلیمی امان آباد
 21. دکتر فاطمه تقی زاده
 22. دکتر حسین نامدار