مجله علمی پژوهش در علوم رایانه - آرشیو مقالات - تابستان 1395
امنیت در محاسبات ابری سیار
محمد بخشنده باورساد
1-6
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (646 KB)
استخراج اطلاعات از فروشگاه های الکترونیک فارسی
وحیدمتقی
7-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (804 KB)
بارز سازی زون‌های دگرسانی هیدروترمال با استفاده از روش‌های نسبت باندی و کمترین مربعات رگرسیون شده در برگه 1:100000 زمین‌شناسی بافت
امیرمحمد ابهری، حسین حسنی
20-28
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (911 KB)
بازشناسی ارقام دستنویس فاریس با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
سلمان کریم زاده بجستانی، علیرضا محمدی عنبران
29-36
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1048 KB)
انتخاب سنسور در شبکه های سنسور بی سیم با هدف کاهش مصرف انرژی
قاسم فرجام نیا،یوسف قاسموا، جوانشیر کاظموا، رحمت علی نژاد
37-47
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (788 KB)
به کار گیری ایده های CS در WSN ها
قاسم فرجام نیا،یوسف قاسموا، جوانشیر کاظموا، رحمت علی نژاد
48-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (969 KB)
کنترل دسترسی بر پایه ی AAA
محمود جزایری، افشین رضاخانی، لیلا ریخته چی
60-68
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (603 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم رایانه دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2783
هیئت تحریریه
  1. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  2. دکتر علی امیری
  3. دکتر سیدرضا نبوی