تعیین روش درمانی بیماران مبتلا به سرطان پستان به کمک روش های هوش مصنوعی