برسی عملکرد تکنیک‌های داده‌کاوی قواعد انجمنی و K همسایه نزدیک در پیش‌بینی میزان زنده ماندن افراد مبتلابه هپاتیت