مروری بر داده‌کاوی (وظایف، تکنیک‏های مورد‏‏استفاده و کاربردها)